Är el cigarett skadligt eller inte?

I samhällsdebatten hör vi från tid till annan att el-ciggen är lika skadliga som gamla typen av tobakscigg. Så är icke fallet. Du bör inte jämföra e–cigg med tjärcigg. Om e cigg är farligt eller inte kan man bara svara på om du gör korrekta jämförelser.

nikotin

Givetvis finns det hälsorisker oxå med e–cigarett, speciellt om de säljs utanför Sverige. När ni ska införskaffa el-cigarett tänk då på att beställa e cigarett utan nikotin dessa ger inget beroende.

Det är e-juicen som är skillnaden mellan el cigaretter utan nikotin och de med.

Med andra ord är det märkbar skillnad på e- cigaretter utan nikotin och de med. I Sverige kan man enkom köpa dom som saknar och dom e-ciggen skänker inget beroende. Ni kommer att handskas med elektronik som du håller nära ansiktet.

Om man icke undersöker produkten noga kan det leda till besvär. Om man vill undvika explosionsrisk ska man handla svenskt. E–cigaretter som inte hava nikotin har ingen åldersgräns, men de är detta till trots ej för kidsen. e cigaret med nikotin

E-cigaretter utan nikotin ger intet beroende. Om man ej röker är detta ett bra val. Om man ska lägga av med att blossa kanske du söker tröst i nikotinet. Det skall emellertid sägas att varianterna som saknar nikotin också kan användas på ett fiffigt sätt för avvänjningen, och i längden så är det bättre.

Då är el cigarett farligt?

Om man aldrig rökt tidigare finns ju risken att man utvecklar ett beroende om e-ciggen hava nikotin. Är du juvenil och inte någonsin har blossat nikotin är det e- cigarett SOM ÄR FARLIG. Det många ej känner till är att det kan vara början på ett beroende till vanliga cigg också.

Det farliga med vanliga cigg?

Om du tror att e cigarettER ÄR farligt utan att tänka över faran med vanliga cigg, antar du fel. Det är som att jämföra tvenne skilda saker. Sett ur detta ljus så är e-ciggen inte giftiga och dom är bra mycket bättre än att starta med än tobaksrökning. Åtskilliga unga röker e cigaretter utan nikotin nuförtiden.