Bättre immunförsvar och desinfektion mot coronavirus?

Många känner att de behöver läsa på för att lära sig mer om vad de ska göra när nya pandemier blossar upp i samhället. Sverige har, precis som England, valt att inte sätta sin befolkning i karantän. Svenskarna kan därför behöva desinfektion och ett bättre immunförsvar i kampen mot coronavirus.

Det finns steg du kan ta för att döda coronavirus

Det är svårt att undvika möten med coronaviruset eftersom det sprids så otroligt enkelt. Alla kan vara sjuka, det kan till och med vara så att du har coronavirus utan att veta om det. Barn som går i skolan kan verka helt friska men de går omkring och smittar andra med viruset.

För att undvika smitta med coronavirus måste du alltså vara listig. Desinfektera dina händer och alla öppna ytor som du använder i hemmet eller på jobbet. Du behöver bara köpa en antibakteriell handtvål för att få fullgod handdesinfektion.

Vissa tror att handsprit är det bästa. Några av våra vanligaste sjukdomar överlever handspriten. Om du spritar händer ofta så förlorar händerna sitt skydd mot virus.

Så man kan bli infekterad och därefter är man ett lättare byte för coronaviruset och blir dubbelt drabbad om man smittas. alkoholfri katjonisk handdesinfektion kan vara ett bättre alternativ, men den varianten är fortfarande relativt okänd hos befolkningen som helhet.

Tvål som är bakteriedödande eliminerar viruset snabbt. Alla i hushållet måste följa samma renhållningsrutiner om det ska vara effektivt. Lär barnen i hushållet hur man tvättar händerna. Glöm inte att köpa rätt sorts antiseptisk tvål. Handsprit är inte det första valet i kampen mot coronavirus!

Då är det bättre om du försöker att få ett bättre immunförsvar mot coronavirus.

Du kan förbättra ditt immunförsvar. Det är viktigt att försöka att hålla sig lung i krissituationer. Försök att undvika stress, det kan ha dåliga effekter på immunförsvaret.

Ett bättre immunförsvar kräver att du inte lyssnar till dina rädslor i tider av kris. Men du måste även tänka på vad du äter, kosten spelar en avgörande roll för din generella hälsa. Det kan du göra för att fortsätta att vara frisk.

Det är särskilt viktigt med vitamin C. Oftast tänker man inte på att ta den. Ester-C tabletterna är de bästa men man köper pulver som askorbinsyra för 1/10 av priset. Tänk på att bättre immunförsvar även hjälper dig om du skulle bli smittad av coronavirus.

De som är riktigt hälsokunnig brukar äta kolloidalt silver 15 ml. Kolloidalt silver 15 ml finns även som självtorkande spray. Bästa märket är IONplus.

Du kan göra rent med ytdesinfektion

Ytdesinfektion kan även användas mot bakterier. Det finns antibakteriell spray för hemmabruk. Du kan även ta med dig sprayen till jobbet.

Många menar att coronavirus är väldigt motstångskraftigt. Därför väljer många att ställa ut sina plastföremål. En bakteriedödande spray förkortar tiden som viruset kan leva, även på plast.

Mycket är vunnit om du använder desinfektion och den antibakteriella sprayen på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Smittstopp produkterna info Om du har ett bättre immunförsvar än andra så är du mer motståndskraftig mot sjukdomar och virus. Det är inte nödvändigt att isolera sig fram till julafton om tre år!

Den nya pandemin har gjort att det är brist på läkemedel över hela kontinenten. Det kan vara mycket svårt att få tag på ytdesinfektion eller andra rengöringsmedel. Många nätbutiker drar ett stort lass just nu.se och köpapris.se.