Är e cigarett farligt?

Vissa intresseorganisationer vill få oss att anta att el-cigaretten är lika farlig som vanliga cigg men så är inte fallet. Det finns emellertid vissa ämnen i el cigg som är mindre hälsosamma, men dessa kan ändå inte jämföras med vanliga cigaretter. Dessutom kan sambandet mellan formaldehyd och e-cigg ifrågasättas.

Men är e cigg farligt? Det är så att många av e-cigarettens hälsorisker inte har med själva substansen att göra. En sak är att man kanske börjar med de elektroniska ciggen för att sedan fortsätta med vanliga rökdon, och om det blir så kan man tala om en fara med elciggen. Det är dock inte vetenskapligt belagt.

batteri

Är verkligen e cigg farligt?

Det är bara naturligt om man undrar om el-cigaretterna är farliga eftersom de innehåller en viss mängd av det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Idag finns det inga bevis för att de skulle vara farliga. Det tycks mer vara så att vissa intresseorganisationer vill att det ska vara så och därför så varnar man för cigaretterna istället för att poängtera fördelar med e cigg som faktiskt är belagda.

Det är enkelt att ta reda på fakta om el cigg innan du börjar använda dem. Innan man ger sig i kast med att läsa undersökningar om cigaretterna måste man fråga sig hur undersökningen har gjorts. Det är också viktigt att komma ihåg att vissa el-cigaretter innehåller nikotin medan andra inte gör det. Ångar man utan nikotin finns det inget beroende rapporterat.

Unga i USA brukar inte tobak i samma utsträckning om de ångar istället. Det förefaller alltså som om dessa cigaretter leder till mindre rökning. Det är ju bra för ingen e-cigg innehåller alla de skadliga ämnen som en vanlig cigg gör.

Hur står sig el cigg i jämförelse med tobakscigaretter?

inte farligt. Man stör ingen annan och man blir inte påverkad av cigaretterna. Det är inget att fundera på.

Om man ska röka så ska man röka ecigg, så enkelt är det! En annan stor fördel är att el-cigaretten är billigare. Det kan inte bli bättre, de är billiga i drift och du får bättre välbefinnande.